T Forden
skapad 2006-06-10 - ändrad 2010-08-03


T Forden var bilen som satte hela världen på hjul. Henry Ford ville skapa en bilmodell som var så fulländad, att den inte kunde ersättas av någon ny. Bilen presenterades i slutet av 1908 som 1909 års modell (senare kom de första 1000 bilarna att kallas 1908 års modell).

T-Forden var lite speciell i sin uppbyggnad och körsätt, i USA krävdes därför speciellt körkort. Växellådan hade två lägen, hel- och halvfart, växlingen gjordes med pedal och man gasade med handkraft. Det fanns tre pedaler, den vänstra för hel- och halvfart, mittpedalen för backning och högerpedalen var en kardanbroms, hjulen saknade bromsar. De första 1000 bilarna av 1908 års modell skilde sig markant, de hade två spakar och två pedaler. Med en ombyggnadssats för 15 dollar kunde de tidiga modellerna byggas om till tre pedaler och en spak.

 

 ca 1909
 

 1912 "Johanna"

Modell T kan delas upp i tre tillverkningsperioder, den första omspänner 1909-1916. Under dessa år hade modellen mässingskylare, de första åren var det fritt insteg till främmre soffan, 1912 byggdes framsätet in med karossidor och femsitsiga bilar blev tredörrars, på förarsidan nöjde man sig med en plåtpressning. Vid den tiden pågick heta diskussioner i USA om bilar borde vara vänster eller högerstyrda, så småningom ansågs att passageraren skulle släppas av på den trafikfria sidan. På 1914 års modell blev den svarta färgen genomgående eftersom den torkade snabbast, året efter kom elektriska strålkastare mot pristillägg.

 1914

 1914

 1914

Med 1917 års modell inleddes en ny generation, mässingen försvann, kylarmanteln fick rundare hörn och torpedväggen som tidigare varit helt lodrät men som senare svängts mot motorhuven, fick nu en utvidgad strömlinjeform. På 1919 års modell fanns mot pristillägg ett komplett elektriskt system inklusive startmotor, försäljningen 1919 slog också alla tidigare rekord. Priserna sänktes på 1920 års modell med upp till 200 dollars, året efter med ytterligare 100 dollars. Modellerna för den Skandinaviska marknaden sattes från 1919 samman i Köpenhamn och 1923 var de ljusgråa.

 1914

 1919

 1919

Den tredje och sista perioden av T-Forden omfattar tiden 1923-1927. Nu fick förarsidan en dörr, bilen blev två- eller fyrdörrars-, modellnamnen blev Tudor respektive Fordor. Enbart under 1923 såldes mer än 1,8 miljoner T-Fordar, året efter 1,7 miljoner, priserna sänktes ytterligare. 1926 kom förnicklad kylarmantel och svart var inte längre det enda alternativet. Mot pristillägg kunde man få trådekerfälgar och förnicklad stötfångare. 1927 blev trådekerfälgarna standard.

 

 1922
 

 1925

Behovet av en ny modell började allt mer bli uppenbart men Henry Ford tyckte T-Forden var alldeles utmärkt. Men slutligen då Chevrolet som var betydligt modernare och motorstarkare gick om i försäljning insåg man att en ny modell måste fram. I maj 1927 stoppades sammansättningsbandet av modell T. Mer än 15 miljoner hade tillverkats sedan starten 1908, rekordet spräcktes av Volkswagen först 1972. A-Forden kom 1928.

 1927 sista modellen

1927

 


Källor och littratur: Bilvärlden nr 1 1985 sid 26. Henry byggde sig en Ford i Classic Motor nr 8 2000 sid 9. Lademanns Bil-lexikon Ford. T-Ford i Wikipedia.


- Startsidan - A Forden - Ford US -